Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Podpora

Finančná podpora Spoločnosti Prometheus

Štát, ktorý financuje cirkvi, odmieta finančne podporiť organizáciu, ktorá obhajuje záujmy občanov bez náboženského vyznania. Naša činnosť je financovaná z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba vďaka podpore členov a sympatizantov. Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, elektronického časopisu Prometheus, každoročné udeľovanie Cien humanistov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou spoločnosti. Preto vás prosíme o podporu činnosti Spoločnosti Prometheus:

Spoločnosť Prometheus, Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica

Číslo bankového účtu: VÚB 2373806858 / 0200

 

Darujte nám 2 %

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní v prospech Spoločnosti Prometheus, použite na vyplnenie Vášho vyhlásenia nasledovné údaje:

vzor.jpg

Ak ste fyzická osoba a podávate daňové priznanie:

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa.
  2. Podajte daňové priznanie s vyplneným vyhlásením najneskôr do 31. marca (ak ste neoznámili daňovému úradu odklad podania daňového priznania na neskorší termín).

Ak ste právnická osoba:

  1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1,5 %) z dane v prospech 1 prijímateľa v časti IV na strane 7 a na konci daňového priznania (v prílohe), pre ďalších.
  2. Podajte daňové priznanie s vyplneným vyhlásením najneskôr do 31. marca (ak ste neoznámili daňovému úradu odklad podania daňového priznania na neskorší termín).

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 
Reklama