Choď na obsah Choď na menu
 


Nový projekt Zdravoveda.eu

4. 1. 2013

Nový projekt občianskeho združenia Rasion, stránka Zdravoveda.eu, je na svete. Dúfame, že sa rozvinie a prinesie mnoho hodnotných a praktických informácií pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, ako pracuje a na čom funguje medicína, ako pristupovať k informáciám o zdraví a najmä ako rozlíšiť bludné a škodlivé dezinformácie od tých hodnotných.

Úloha projektu

Úlohou projektu je vzdelávať širokú laickú i odbornú verejnosť v oblasti zdravia, vedy, lekárstva, farmácie a zdravého životného štýlu. Svoj obsah bude opierať o medicínu založenú na dôkazoch, o odborné články a relevantné výskumy. Bude sprostredkovávať známe i menej známe fakty a súvislosti.

Ideou projektu je vyvolať záujem o vedu, podnietiť zvedavosť a motivovať chuť dozvedieť sa nové a hodnotné informácie. Zdravoveda bude svojich čitateľov informovať o metódach akými lekárska veda získava poznatky, ako vznikajú lieky, aký je rozdiel medzi prírodnou medicínou a alternatívnou medicínou, čo je to placebo, nocebo, ktoré metódy sú účinné a majú opodstatnenie vo faktoch. Okrem toho sa čitateľ bude môcť dozvedieť, aké procesy prebiehajú v tele počas choroby, ako vplývajú na človeka parazitické organizmy, rôzne chemické látky, ako prebieha metabolizmus látok.

Vďaka Zdravovede si bude môcť aj laik zhodnotiť kvalitu informácií v oblasti zdravia a roztriediť rôznorodé množstvo informácií z médií a internetu. Cieľom je uvedomelá spoločnosť, ktorej jedinci zodpovedne pristupujú k informáciám a rozhodnutiam, dokážu sa uvedomelo a kriticky rozhodovať, vedia triediť a oceniť hodnotné informácie a tvrdenia.

V čom je tento projekt iný?

Na internete je viacero projektov, ktoré sa venujú zdraviu, poradenstvu a propagácii liečebných metód. Zdravoveda.eu sa však odlišuje iným prístupom – zvyšovaním gramotnosti, to znamená schopnosti utrieďovať a zhodnocovať informácie, u svojich čitateľov. Čitatelia budú časom schopní dohľadávať si a zvažovať informácie o oblasti svojho záujmu svojpomocne, budú vedieť rozlišovať medzi kvalitne vedecky podporenými informáciami a demagógiami rôznych ideových hnutí. Dokážu klásť správne otázky, rozumieť rôznym prístupom k diagnóze, budú si vedomí svojich možností vo vlastnom vzdelávaní a rozširovaní svojho všeobecného rozhľadu.

Kto sú autori stránky?

Projekt Zdravoveda.eu tvorí tím nadšených a ochotných ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre spoločnosť a svojimi vedomosťami, schopnosťami a snahou prispieť k šíreniu informačnej gramotnosti a vzdelania. Ich snahou je prinášať hodnotné praktické a najmä relevantné informácie o zdraví a súvisiacich témach.

Projekt Zdravoveda.eu patrí pod Občianske združenie Rasion. Vzniká za výdatnej dobrovoľnej podpory vo svojej technickej no najmä obsahovej stránke.

Zdravoveda.eu je aj na facebooku na http://www.facebook.com/Zdravoveda.eu.

  

zdravoveda.jpg