Choď na obsah Choď na menu
 


Aktivity

Príspevky

Vystúpenie z cirkvi

30. 12. 2011

Vystúpiť z katolíckej cirkvi sa už dá aj cez internet. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke zbohom.sk. Stačí napísať svoje meno a priezvisko, zadať faru, v ktorej prebehol krst, a vygenerovať tlačivo. To podpísané žiadateľom posielate na faru ako klasický list.

 

Sviatky zimného slnovratu 2011

13. 12. 2011

slnovrat1.jpgPôvod Vianočných sviatkov je v oslavách zimného slnovratu ešte spred kresťanských dôb. Klub Spoločnosti Prometheus Banská Bystrica sa preto rozhodol vylepiť plagáty, ktoré na tento fakt upozorňujú. Dnes by sa malo 10 plagátov objaviť v autobusoch MHD, a tiež plánujeme roznášať letáky.

 

Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus 2011

27. 11. 2011

vzsp1.jpgValné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus (SP), ktoré sa schádza v dvojročných intervaloch, sa uskutočnilo v Martine dňa 12. novembra 2011. Miestom konania boli priestory Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha na Malej hore.

 

Ceny humanistov 2011

16. 10. 2011

ceny111.jpgPo troch predchádzajúcich ročníkoch sa tohtoročné odovzdávanie cien humanistov Spoločnosti Prometheus uskutočnilo na novom mieste, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na slávnostnom dni sa zúčastnili humanisti z celého Slovenska, humanisti ocenení v predchádzajúcich rokoch a ďalší hostia.

 

Kampaň za sekulárnu Európu

15. 10. 2011

sec1.jpgV Európe majú cirkvi a náboženské organizácie stále obrovský politický vplyv a ekonomickú moc. Secular Europe Campaign (Kampaň za sekulárnu Európu) sa snaží o zvýšenie povedomia o tomto probléme a o spoluprácu medzi sekulárnymi organizáciami a jednotlivcami.

 

Kampaň "bez vyznania"

28. 9. 2011

presov1.jpgPrvá verejná aktivita Mladých humanistov (ešte pred oficiálnym založením nášho klubu) bola kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktoré sa konalo v máji 2011. Okrem iného bolo toto sčítanie aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou.